Sitemap Kontakt Impressum / Datenschutz

Motzi Eklöf

Fields of research and interest:
Cultural boundaries of science and medicine; Ethics and the medical profession

Ongoing projects:
The history of homeopathy in Sweden; The concept of placebo in Swedish discourse; „Quackery” in the Swedish Medical Journal

Bibliography of recent (since 1993) monographs and articles:

Monographs

 • Alternativ medicin: Forskning igår, idag, imorgon. Spri rapport nr 485. Stockholm: Spri.
 • Läkarens ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960, Diss. (Linköping, 2000).
 • (With Gunilla Tegern): Stockholmare och den komplementära medicinen: Befolkningsstudie angående inställning till och användning av komplementär medicin genomförd under år 2000 i Stockholms läns landsting. HSN 12/01 (Stockholm, 2001).


Articles

 • „So-called Alternative Treatment”: On the medical profession's views on quackery and alternative medicine in Sweden, in: Erling Høg & Søren Gosvig Olesen (eds.): Studies in Alternative Therapy 3: Communication in and about alternative therapies, (Odense, 1996), 187-196.
 • Obehörig psykiatri: Om kvacksalverilagstiftningen och utdefinierandets svåra konst, in: Roger Qvarsell & Bengt Erik Eriksson (eds.): Psykiatrins marginaler: Gestalter, positioner, debatter (Linköping, 1997), 97-129.
 • Den ideale läkaren. En minnesteckning, in: Svensk medicinhistorisk tidskrift 1,1 (1997), 97-123.
 • Holism, humanism och nyhippokratism: Svar på „medicinens kris“ i ett historiskt perspektiv, in: Svensk medicinhistorisk tidskrift 4, 1 (2000), 115-138.
 • Doctor or Quack: Legal and Lexical Definitions in Twentieth-Century Sweden, in: Robert Jütte, Motzi Eklöf, Marie Clark Nelson (eds.): Historical Aspects of Unconventional Medicine: Approaches, Concepts, Case studies (Sheffield, 2001), 103-117
 • Om läkare, reklam och etikens gränser, in: proSana 3, (2001), 30-32.
 • Kollektiva etiska regler ingenting för svenska doktorer: Först 1951 antog den svenska läkarkåren motvilligt en codex ethicus, Läkartidningen 98, 37 (2001), 3930-3932.
 • Förtroendets kapital. Om läkekonstens förutsättningar på den medicinska marknaden, Kulturella perspektiv, in: Svensk etnologisk tidskrift 4 (2001), 36-46.
 • Läkekonst i motvind: Reklam för homeopati under svenskt 1900-tal, in: Roger Qvarsell, Ulrika Torell (eds.): Reklam och hälsa (Stockholm, 2003), (forthcoming).
 • Mångfald och gränser på den medicinska marknaden, in: Motzi Eklöf (ed.): Perspektiv på komplementär medicin: Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning (Lund, 2003) (forthcoming).
 • Vetenskap, etik och medicinsk pluralism, in: Motzi Eklöf (ed.): Perspektiv på komplementär medicin: Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning. (Lund, 2003) (forthcoming).
 • „Ein staubiges Spinnennetz am frischen Baum der Wissenschaft“: Homöopathie in Schweden, in: Medizin, Gesellschaft und Geschichte (Stuttgart, 2004) (forthcoming).
Position: PhD, research assistant, Linköping University
Address: Department of Health and Society, Linköping University, SE-581 85 Linköping, Sweden
Fax: 0046-13-282995